آردن هرباسنس
شامپو کراتینه تثبیت کننده رنگ مو

شامپو کراتینه تثبیت کننده رنگ مو آردن هرباسنس

با عصاره توت های وحشی

موهای رنگ شده و دکلره شده

سیستم کامل جلوه گر رنگ مو برای تامین درخشش و رطوبت مو و داشتن رنگ مویی براق و درخشان

سرخابی

حجم 300ml