داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران

آردن هرباسنس
کرم مرطوب کننده دست، صورت و بدن با رایحه انگور و بنفشه

رایحه انگور و بنفشه آردن هرباسنس

مرطوب کننده دست، صورت و بدن

با رایحه انگور و بنفشه

جهت تامین رطوبت موردنیاز پوست

رفع زبری و خشکی پوست

حفظ شادابی، نرمی و لطافت پوست